0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Det bästa sättet
att göra ett bra jobb

är att älska det du gör…
…och det gör vi verkligen

Kursinformation

Beställning & Kallelse
Vi skickar en bokningsbekräftelse när du bokat en schemalagd kurs. Cirka två veckor före schemalagda kurser skickar vi en kallelse med information om tider och vägbeskrivning. Vid vissa kurser skickar vi även en webblänk till en förkunskapsenkät som vi vill att du fyller i. På så sätt kan vi säkerställa att du bokas på en kurs där innehållet motsvarar dina mål och förkunskaper.
Betalning
Faktura skickas ut inom kort efter anmälan och skall vara betald innan kursstart, om inte annat överenskommits. Alla angivna priser är exklusive moms.
Avbokning/ombokning
Infocells regler baseras på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags (SAUF) standardregler för av- och ombokning. En kursbokning är bindande så snart Infocell accepterat bokningen och skickat en bokningsbekräftelse. Av- eller ombokning av kursplats i schemalagd utbildning kan göras utan kostnad fram till 29 dagar före kursstart (datum för kursstart i din kursanmälan gäller). Vid av- eller ombokning 28 till 14 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Sker avbokning eller ombokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. En betald kursanmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder eller sjukdom, dock måste det vara skriftligt överenskommet med Infocell AB före kursstart.
Gratis support
Vi är stolta över att kunna erbjuda gratis support i ett år på alla våra schemalagda kurser i Excel och Office. Efter avslutad kurs kan du som kursdeltagare, när som helst, kontakta din kursledare med frågor. Kursledaren svarar gärna på frågor och hjälper till att lösa problem via mail eller telefon. Med support avses frågeställningar som vi kan hjälpa till med via ett kortare telefonsamtal eller mailkonversation med dig som kursdeltagare. Kursledaren behöver inte analysera, rätta eller fördjupa sig i svårare frågeställningar och inte heller sätta sig in i, korrigera och returnera Excelmodeller. Frågor e-postas till kursledaren eller till utbildning@infocell.se. Glöm inte ange vilken kurs du gått samt ditt namn och vilken organisation som stod som beställare för kursen.
Genomförande
Vi vet att du är beroende av rätt kompetens vid rätt tid. Därför är Infocells målsättning att alltid starta en kurs även med få deltagare. Vid enstaka tillfällen kan vissa kurser få så pass få deltagare att vi tvingas flytta kursdeltagare. Därför förbehåller vi oss rätten att ställa in planerade kurser och att ändra kursdatum. Om detta sker meddelas kursdeltagare i god tid. Om kurs ställs in eller avbryts på grund av kursledares sjukdom eller annan orsak som ligger utanför vår kontroll, försöker vi att erbjuda ett nytt kurstillfälle som passar kursdeltagarna. Som alternativ till detta erbjuder vi förtur till kursplatser vid ett senare kurstillfälle. Vid inställd kurs där nytt tillfälle inte erbjuds återbetalas inbetalda avgifter. Kringkostnader utöver detta ersätts inte. Kurserna hålls i Excel och Office PC-versionen (ej Mac).
Måltider
I kursavgiften till schemalagda kurser ingår lunch och fikor. På morgonen serveras kaffe och te med smörgås. Lunch äter vi på någon trevlig restaurang i närheten. Vid eftermiddagens rast serveras eftermiddagsfika. Skulle du bli sugen däremellan finns det alltid drycker, frukt och godis framdukat.
Kursmaterial
Kurslitteratur på svenska ingår alltid.
Kursintyg
Som bevis på att du gått en kurs hos Infocell få du alltid ett kursintyg efter avslutad kurs.

  OBS! Kontrollera att du valt rätt kurs och rätt kursort i fältet ovan.


  Förnamn


  Efternamn


  Telefon

  Ange e-post

  Fakturauppgifter:  Bokningsansvarig


  Telefon, bokningsansvarig


  e-post


  PDF-faktura till e-postadresse-fakturaPappersfaktura  E-postadress för faktura


  Ange ev. ordernr/referensnr  Ev. referenskod för e-faktura


  Ange ev. ordernr/referensnr  Ange ev. ordernr/referensnr