0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Nu kan du även lära dig Word, PowerPoint och Outlook i vår populära e-learning. Under sommaren har över sju timmar lagts till i vår utbildning. Du kan välja enstaka program eller hela Officepaketet. Du får hundratals avsnitt med effektiv inlärning och möjlighet att ladda ner exempelfilerna. Passar nybörjaren såväl som den avancerade användaren. Sedan tidigare finns drygt 25 timmars effektiv speltid med nedladdningsbara exempelfiler, vilket gör att vi nu är uppe i över 30 timmar. Välj mellan att köpa enstaka kurser för e-learning i Excel, Word, PowerPoint eller Outlook eller hela Officepaketet. Läs mer under e-Learning.

Fördelarna med e-Learning är många. Du kan utbilda dig vid tillfällen då du har tid och du kan göra det i din egen takt. Du kan få tillgång till alla utbildningar samtidigt och behöver inte lyssna på delar som du redan kan. Populärt är också att använda webbutbildningen som en problemlösare i arbetet och inte bara som ett renodlat utbildningsverktyg. Att priset och miljöpåverkan är lägre är ju också en självklarhet. Med Infocells e-Learning får du löpande nya avsnitt i tjänsten och lärarna som medverkar i filmerna är desamma som i våra lärarledda kurser och som hjälper till med support och konsultation.

Se exempel på vår e-Learning och beställ din kurs redan idag!