0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Din partner
i Excel & Office

Här börjar din resa mot ökade kunskaper i Excel & Officepaketet

Excel Master Class

Med vår kurs Excel Master Class lär du dig mycket om mer avancerade formler och funktioner.

Här gräver vi på djupet i Excel

Det här är kursen för dig som vill ett riktigt Excelproffs. Du arbetar redan mycket med formler och funktioner och vill ta ytterligare ett kliv på Excelstegen. Kursen hålls i ett bra tempo och går på djupet i många viktiga områden som t.ex. villkorsstyrd formatering, letauppfunktioner, textfunktioner, de nya matrisfunktonerna och de så kallade Power-verktygen.

Kurslängd: 2 dagar - (9:00-16:00)

Plats:

 • Stockholm City
 • Göteborg
 • Malmö City
 • Distans: Välj själv vart du sitter
  (Utbildningen sker via programmet Teams, men du kan också ansluta via webbläsaren. Tider och innehåll är samma som för fysiska utbildningar.)

Pris: fr 10.990 kr

Priset är exkl. moms och per kursdeltagare. I kursavgiften ingår lunch och fika, kursbok, övningsfiler med facit. Du behöver inte ha med dig egen dator. E-kurser (Excelpaketet + Power Query) via www.officekurs.se ingår i 12 månader. För distanskurser ingår ett paket med lite överraskningar.

Excel Master Class

 • 10-11 maj - Distans - 10.990 kr Boka nu

Kursinnehåll

OUMBÄRLIGA LETAUPP-FUNKTIONER

 • Lär dig fördelarna med nya XLETAUPP (XLOOKUP)
 • Gör LETARAD-funktionen dynamisk.
 • Så ökar du prestandan på dina LETARAD-funktioner.
 • Använda INDEX och PASSA där LETARAD inte räcker till.
 • Letaupp-funktioner som matrisformler.
 • Ta hjälp av INDIREKT-funktionen för att skapa formeldynamik.

VILLKORSSTYRD FORMATERING PÅ EN HÖGRE NIVÅ

 • Villkorsstyrd formatering [Conditional formatting] med egna regler med flexibla och dynamiska lösningar.
 • Formatera hela rader i dina listor/tabeller effektivt.

NYA FUNKTIONER SOM REVOLUTIONERAR

 • Nya funktioner i Excel ger helt nya möjligheter.
 • Filtrera och sortera tabeller dynamiskt med formler.
 • Plocka ut unika poster från kolumner eller tabeller.
 • Skapa beräkningar på dynamiska områden.
 • Lär känna vad ”spilområde” är och hur det kan användas.
 • Kombinera dina matrisfunktioner och gör det omöjliga möjligt i Excel

SMARTA TEXT- OCH DATUMFUNKTIONER FÖR HANTERING AV DATA

 • Sammanfoga och bryt ut text med textfunktioner eller snabbfyllning.
 • Kombinera flera textfunktioner för avancerade utsökningar och operationer.
 • Massor av nyttiga funktioner för datumhantering, beräkningar, scheman etc.
 • Summera/beräkna tider/klockslag, räkna ut intäkter/kostnader per tidsenhet.
 • Så hanterar du negativ tid i Excel.
 • Lär dig datumfunktionen som inte “finns” i Excel.

VISUALISERING

 • Få en inblick i flera olika diagramtyper som bubbeldiagram, vattenfallsdiagram och soldiagram.
 • Skapa dynamiska diagram med funktionen FÖRSKJUTNING [OFFSET].
 • Använd Datastaplar [Data Bars] för jämförelse av siffror.
 • Filtrera dina diagram med knappsatser/utsnitt.
 • Flera tips och råd för tydlig visualisering.

POWER QUERY och POWER PIVOT

 • En inblick i Excels verktyg för att hantera datamängder på bästa sätt.
 • Import av data från olika datakällor och ersätt manuell hantering med automatiska flöden en gång för alla.
 • Sammanfoga och/eller bryt isär kolumner samt sortera/filtrera kolumner direkt vid dataimport.
 • Koppla samman flera tabeller och skapa en datamodell.
 • Analysera effektivt med pivottabeller, diagram och utsnitt.

UTNYTTJA EXCEL FULLT UT MED ANVÄNDBARA FUNKTIONER I DITT ARBETE

 • Använd PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] för beräkningar med villkor.
 • Skapa beroende dropdown-listor med INDIREKT [INDIRECT].
 • Räkna filtrerade tabeller med DELSUMMA [SUBTOTAL].
 • Gör beräkningar på dynamiska cellområden med funktionen FÖRSKJUTNING [OFFSET].
 • Hantera skillnaden text och tal i formler med TEXTNUM [VALUE].
 • Så underlättar Exceltabeller och områdesnamn dina formler och funktioner.
 • Hantera dubbletter på flera användbara sätt i Excel.
 • Flera användbara tips och tricks från kursledaren.

LOGISKA FUNKTIONER

 • Funktionen OM [IF] från enkel till avancerad.
 • Använd OCH [AND] och ELLER [OR] för mer alternativa villkor.
 • Med OMFEL [IFERROR] kan du hantera felmeddelanden i kalkylbladet.