0522-50 60 07 utbildning@infocell.se

Din partner
i Excel & Office

Här börjar din resa mot ökade kunskaper i Excel & Officepaketet

Word fortsättning

Fördjupa dina kunskaper i Word och skapa mer professionella dokument.

Ta nästa steg i Word och lär dig godbitarna som de flesta missar.

Lär dig skapa mer professionella dokument och se vilka möjligheter som finns. Kursen fokuserar på att hantera längre dokument som innehåller olika delar som exempelvis spalter, bildsättning, byggblock m.m.

Kurslängd: 1 dag

Plats:

 • Göteborg Lindholmen

Pris: 4.900 kr

Priset är exkl. moms och per kursdeltagare. I kursavgiften ingår lunch och fika samt övningsfiler med facit. Du behöver inte ha med dig egen dator. E-kursen Word via www.officekurs.se ingår i 12 månader.

Word fortsättning

 • 2 dec - Distans - 4.900 kr Boka nu

Kursinnehåll

FORMATERA

 • Indrag och avstånd i text.
 • Använd och ändra på inbyggda formatmallar för text.
 • Dela in dokument i flera avsnitt.
 • Numrerade rubriker.

TABELLER och TABBAR

 • Arbeta med tabellverktyg.
 • Beräkningar i tabell.
 • Flera tabbar och inställningar.

DOKUMENTHANTERING

 • Skapa ifyllbara formulär med skydd.
 • Spåra ändringar i dokument som du delar med andra.
 • Försättsblad, innehållsförteckning och sidnumrering.
 • Skapa och använd byggblock.
 • Skapa en Wordmall med egna inställningar och innehåll.

BILDER och FIGURER

 • Hantera bilder och figurer med inbyggda verktyg.
 • Placering och figursättning i löpande text.
 • Effekter och andra formateringar.

DOKUMENTVERKTYG

 • Text i flera kolumner (spalter).
 • Koppla dokument. Skapa infoblad, intyg, etiketter.
 • Ändra dokumenttema. Välj teckensnitt, färger och styckeformat.

MYCKET MER

 • Lär dig flera användbara verktyg för effektivt arbete i Word