0522-50 60 07 utbildning@infocell.se

Din partner
i Excel & Office

Här börjar din resa mot ökade kunskaper i Excel & Officepaketet

Word grund

Skapa korrekta dokument med Word och lär dig använda verktygen på rätt sätt.

Lär dig ordbehandlig på korrekt sätt i Word från grunden.

I kursen lär du dig grunderna i Word så du kan skapa dokument på rätt sätt. Bland innehållet finns att formatera texter och stycken samt jobba med tabeller och bilder.

Kurslängd: 1 dag

Plats:

 • Göteborg Lindholmen

Pris: 4.900 kr

Priset är exkl. moms och per kursdeltagare. I kursavgiften ingår lunch och fika samt övningsfiler med facit. Du behöver inte ha med dig egen dator. E-kursen Word via www.officekurs.se ingår i 12 månader.

Word grund

 • 1 dec - Distans - 4.900 kr Boka nu

Kursinnehåll

GRUNDER

 • Skillnader mellan löpande text och stycke.
 • Radbyte och sidbrytning.
 • Markera och navigera på många olika sätt.
 • Visa och dölj alla tecken.
 • Redigera text.

FORMATERA

 • Tecken och styckeformatering.
 • Lär dig att hantera rubriker på rätt sätt.
 • Punktlistor och numrerade listor.
 • Dokumentformatering.

TABELLER och TABBAR

 • Använd tabeller för uppställning av text i rader och kolumner.
 • Hantera och formatera tabeller.
 • Skriv på en exakt position med tabbar.

UTSKRIFTER

 • Ställ in marginaler.
 • Lägg till sidhuvud och sidfot.

BILDER och FIGURER

 • Infoga bilder från datorn och andra bildbanker.
 • Placera bilder med omgivande text.
 • Formatera bilder med inbyggda verktyg.

DOKUMENTVERKTYG

 • Stavningskontroll av text.
 • Använd synonymer för att undvika upprepningar.
 • Skapa en innehållsförteckning.

MYCKET MER

 • Lär dig flera användbara verktyg för effektivt arbete i Word