0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Flera och fler har börjat upptäcka möjligheterna med Power Query, Power Pivot och Power BI, vilket vi tycker är underbart 😀. I våra öppna lärarledda kurser har vi tidigare mixat Excel och Power BI i samma kurs. Eftersom formler och funktioner fungerar på samma sätt har ju det fungerat bra. Från januari 2021 kommer vi dock att köra två kurser – en i Excel och en i Power BI. Detta göra vi för att erbjuda er kursdeltagare mer specifika utbildningar med 100% fokus på den programvara varje deltagare använder. Dock kommer alla – även i fortsättningen – få tillgång e-kurserna 🎬 till alla tre Power-programmen.

Följande kurser med gäller numera (från januari 2021):

Kontakta oss om ni är intresserade av att vi ska köra kurserna som en anpassad utbildning för en grupp av medarbetare.

Tobias Ljung, 2020-12-22
Excelexpert och Utbildningsansvarig
tobias@infocell.se
0522-506008