0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Infocell har valts ut som en ramavtalsleverantör till Göteborgs stad gällande datautbildningar i Excel och Officepaketet. Avtalet gäller från 2021-07-01.

Sedan hösten 2020 levererar Infocell kurser i Microsoft 365 i samverkansprojektet Kompa Halland och har nu fått fortsatt förtroende ytterligare en period, efter att ny upphandling har gjorts.