0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Varje år gör Infocell en versionsundersökning bland alla prenumeranter på nyhetsbrevet Excelbrevet. Svarsfrekvensen är hög och kommer från alla branscher och från hela Sverige. Undersökningen gjordes under senvåren 2015 och visar att Excel 2010 behåller sitt grepp ett tag till med hela 58% av användarna. Excel 2013 närmar sig, men blir nog störst först när Windows 10 körs ut i bred skala. Eller kanske tränger sig Excel 2016 in i organisationerna dessförinnan? Excel 2016 kommer lanseras under hösten 2016. Noterbart är att Excel 2003 och 2007 tillsammans nu står för mindre än 5% av användarna.

excelversion sverige