0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Robert2

Välkommen på kurs med oss på Infocell!

Nedan hittar du länkar till övningsfilerna för kursen. Ladda ner den zippade mappen och spara den på din dator. Ha denna mapp tillgänglig under kursen.

Övningsfiler för kursen

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig.

Robert Larsson
Robert.Larsson@infocell.se
0522 – 50 60 52