0522-50 60 01 utbildning@infocell.se

Vi välkomnar Sara Hultman som börjat på Infocell under november. Sara kommer att arbeta med alla våra produkter och vara ett ansikte utåt med mycket kundkontakter både när det gäller försäljning och kundvård.

Varmt välkommen Sara!

Kontaktuppgifter:
E-post: sara.hultman@infocell.se
Telefon: 0522-506099

Sara Hultman, produktansvarig